Curriculum

Academic Merits

B.Pharm Percentage / Grade
IV Ms.B.HARDHA 84.24%
Mr.P.NAVANEETHAKRISHNAN 82.90%
Mr.I.ARUN KUMAR 82.30%
III Ms.V.RAJAKUMARI 83.14%
Ms.A.VINOTHINI 82.92%
Ms.S.RAMYA 82.36%
II Ms.G.LAVANYA 80%
Ms.M.SONIYA 78.20%
Ms.N.SOWRNA LAKSHMI 75%
I Ms.V.SOUNDARYA 84.29%
Ms.M.ABISHA MOL 81.30%
Mr.V.VIJAYA RAJ 80.14%
M.Pharm
I SEM A.RAMYADEVI 8.9
M.ABINAYA 8.85
R.PRINCE 8.78
Pharm.D
I Ms. LEKA THOMAS 82.70%
Mr.M.SUDHARSAN 76.90%
Ms.R.VAIDEESHWARI 76%
II SHRIPRIYA 80.4%
VIDHYA LAKSHMI 79.6%
ASHIMA 79.3%
III V.POOGOTHAI 85.0%
S.RASHMI 84.4%
P.SRUTHI 80.3%
B.Pharm Percentage
IV Ms.AJITHA VASUDEVAN 85%
Ms.M.ABINAYA 83%
Ms.S.ABINAYA 83%
III Ms.S.KAVI BHARATHI 82.7%
Mr.I.ARUN KUMAR 79.93%
Mr.P.NAVANEETHAKRISHNAN 79.33%
II Ms.V.RAJAKUMARI 82.43%
Ms.A.VINOTHINI 81.70%
Ms.G.DHANUSHYA 81.04%
I Ms.G.LAVANYA 75%
Ms.A.S.NAMITHA SHANU 74.8%
Ms.G.VINODHA 73%
Pharm.D
II Ms.V.POONGOTHAI 84.4%
Ms.S.RASHMI 84.3%
Ms.S.PRIYANKA & SHARON ANN VARGHESE 80%
I Ms.ASHIMA JOSEPH 80.25%
Ms.A.DIANA 79.9%
Ms.VIDHYA LEKSHMI 75%