Curriculum

Academic Merits

B.Pharm Percentage
VII SEM NISHA E 9.50
GURUPRASATH T 9.16
I SEM PAVITHRA A 9.29
SANTHIYA P 9.29
KAJAL DHANAJI SHINGADAY 9.22
Pharm.D
V MOHAMED RAFIQ I 87.6%
MONISHA 86.8%
B.Pharm Percentage
VIII SEM ROJAROHINI B N 8.90
NITHYASRI J 8.90
JANANI B 8.90
SANTHOSH KUMAR P 8.90
PRIYANKA R 8.72
SOWMYA A 8.72
ARUN PRAKASH M 8.72
VII SEM SATHIESWARAN M 9.08
SATHYANARAYANA S P 9.00
JANANI B 9.00
VI SEM JOTHIKANTH V 9.60
SUBASH M 9.46
V SEM SARATHI N 9.23
ANANDHI R 9.03
IV SEM NISHALINI K 9.57
YUVASHREE N 9.28
III SEM ASWINI V 9.50
PARKAVI K 9.16
II SEM PRADEEPA S 9.34
SABTHESWARAN S 9.27
I SEM DHARSHINI S 9.70
SREE PRIYADHARSHINI R 9.29
Pharm.D
V VAIDEESHWARI R 82%
AFSEA A 81.2%
IV MOHAMED RAFIQ I 82.2%
MONISHA S 80.5%
III PADMASREENI B 83.2%
SNEKAA R R 80.3%
II AKASH M 83.5%
PRAMOTH U 82%
I LAKSHMANAN M 86%
LOGESH M 82.7%
B.Pharm Percentage
VIII SEM SOUNDHARYA V 9.45
ELAVARSI K 9.27
ARYA A NAIR 9.27
VII SEM SURYA 9.08
ELAVARASI K 9.00
VI SEM SATHYANARAYANA S P 9.06
ROJAROHINI B N 8.8
JANANI B 8.8
V SEM ROJAROHINI B N 8.84
SHELPA M 8.76
IV SEM SARATHI N 8.92
ANANDHI R 8.92
REVATHI P 8.85
III SEM JOTHIKANTH V 9.25
NISHA E 9.16
II SEM AFSANA R 9.06
PARKAVI K 9.03
I SEM AFSANA R 9.51
ASWINI V 9.14
Pharm.D
V ASHIMA JOSEPH 88.6%
DIANA A 85.4%
IV VAIDEESHWARI R 85.6%
AFSEA A 82.4%
III MOHAMED RAFIQ I 80.5%
MONISHA S 77.5%
AKARSHANNA C 77.5%
II SNEKAA R R 85%
PADMASREENI B 84.4%
I SUBHIKSHANA S 83.3%
PAVAN S 82.8%
B.Pharm Percentage
IV LAVANYA G 80%
VINODHA G 78.5%
VI SEM DINESH KUMAR P 8.93
SUBHASHINI J 8.73
V SEM ELAVARASI K 9.00
SOUNDHARYA V 8.76
IV SEM SHELPA M 8.71
SATHIESHWARAN M 8.57
SANTHOSHKUMAR P 8.57
III SEM SATHIESHWARAN.M 8.75
JANANI B 8.75
SANTHOSHKUMAR P 8.66
II SEM JOTHIKANTH V 9.24
KALEELUR RAHUMAN 9.24
NISHA E 9.24
SUBASH M 8.82
I SEM JOTHIKANTH V 8.96
NISHA E 8.93
Pharm.D
V POONGOTHAI V 89.2%
Ms.S RASHMI 81.3%
IV SHRI PRIYA K 84.1%
VIDHYA LEKSHMI A 83.5%
III VAIDEESHWARI R 83.1%
LEKHA THOMAS 80.6%
II MOHAMED RAFIQ I 79.3%
MONISHA S 77.9%
I SIVA RAMA SWAMY 83.8%
DHARMA S 81.5%
B.Pharm Percentage
IV VINOTHINI A 83.1%
KALAIWHANI S 82.4%
III LAVANYA G 78.1%
NISHANTH N 77.9%
IV SEM ELAVARSI K 9.28
DINESH KUMAR P 9.14
III SEM ABISHA MOL V 8.91
SOUNDHARYA V 8.75
TANYA G M 8.75
II SEM SHELPA M 8.68
SANTHOSHKUMAR.P 8.65
I SEM PRIYANKA R 8.48
GNANA PRAKASH V 8.40
Pharm.D
IV Ms.S.RASHMI 84%
Ms.V.POONGOTHAI 81.3%
III Ms.ASHIMA JOSEPH 83.1%
ASHA 81.2%
II VAIDEESHWARI R 80.5%
LEKHA THOMAS 76%
I MOHAMED RAFIQ I 80%
MONISHA S 78%
B.Pharm Percentage / Grade
IV Ms.B.HARDHA 84.24%
Mr.P.NAVANEETHAKRISHNAN 82.90%
Mr.I.ARUN KUMAR 82.30%
III Ms.V.RAJAKUMARI 83.14%
Ms.A.VINOTHINI 82.92%
Ms.S.RAMYA 82.36%
II Ms.G.LAVANYA 80%
Ms.M.SONIYA 78.20%
Ms.N.SOWRNA LAKSHMI 75%
I Ms.V.SOUNDARYA 84.29%
Ms.M.ABISHA MOL 81.30%
Mr.V.VIJAYA RAJ 80.14%
M.Pharm
I SEM A.RAMYADEVI 8.9
M.ABINAYA 8.85
R.PRINCE 8.78
Pharm.D
I Ms. LEKA THOMAS 82.70%
Mr.M.SUDHARSAN 76.90%
Ms.R.VAIDEESHWARI 76%
II SHRIPRIYA 80.4%
VIDHYA LAKSHMI 79.6%
ASHIMA 79.3%
III V.POOGOTHAI 85.0%
S.RASHMI 84.4%
P.SRUTHI 80.3%
B.Pharm Percentage
IV Ms.AJITHA VASUDEVAN 85%
Ms.M.ABINAYA 83%
Ms.S.ABINAYA 83%
III Ms.S.KAVI BHARATHI 82.7%
Mr.I.ARUN KUMAR 79.93%
Mr.P.NAVANEETHAKRISHNAN 79.33%
II Ms.V.RAJAKUMARI 82.43%
Ms.A.VINOTHINI 81.70%
Ms.G.DHANUSHYA 81.04%
I Ms.G.LAVANYA 75%
Ms.A.S.NAMITHA SHANU 74.8%
Ms.G.VINODHA 73%
Pharm.D
II Ms.V.POONGOTHAI 84.4%
Ms.S.RASHMI 84.3%
Ms.S.PRIYANKA & SHARON ANN VARGHESE 80%
I Ms.ASHIMA JOSEPH 80.25%
Ms.A.DIANA 79.9%
Ms.VIDHYA LEKSHMI 75%